Quannu cantavi tu | Poesie in “lingua pacecota”

a cura di Alberto Barbata

Copyright by Michele D’aleo | Geneve (Suisse) | 2006